ZAPŁATA ZA BURAKI NADWYŻKOWE

Uprzejmie informujemy, że Zarząd KSC S.A. pozytywnie rozpatrzył wniosek Rady Związków przy Krajowej Spółce Cukrowej o przyśpieszenie wypłat za dostarczone buraki nadwyżkowe w kampanii 2019 roku. W związku z powyższym wypłaty zostaną przyśpieszone i zrealizowane w terminie do 15 maja br.

Sporządził.

Zbigniew Tarnowski