Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie  Tel/fax (091) 484 46 51 |  Pn. - Pt. 7.30 - 15.30#rev_slider_1_1_wrapper .tp-loader.spinner3{ background-color: #FFFFFF !important; } .hesperiden.tparrows{cursor:pointer;background:rgba(0,0,0,0.5);width:40px;height:40px;position:absolute;display:block;z-index:100; border-radius:50%}.hesperiden.tparrows:hover{background:rgba(0,0,0,1)}.hesperiden.tparrows:before{font-family:”revicons”;font-size:20px;color:rgb(255,255,255);display:block;line-height:40px;text-align:center}.hesperiden.tparrows.tp-leftarrow:before{content:”e82c”; margin-left:-3px}.hesperiden.tparrows.tp-rightarrow:before{content:”e82d”; margin-right:-3px}


dokumenty

 

PŁATNOŚĆ DO UPRAWY BURAKÓW 2017

Na finansowanie płatności związanej z produkcją buraka cukrowego będzie zgodnie z „kopertą” przeznaczone 82,0 mln EUR. Liczba hektarów zgłoszonych do ARiMR wynosi 225 753. Do wyliczenia płatności przyjęto kurs euro wynoszący 4,3042 zł/euro. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. stawka płatności do […]


sugar-beet-2499863_960_720

 

DNI POLA 2017- ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Okręgowego Związku Plantatorółw Buraka Cukrowego w Szczecinie zapraszam wszystkich plantatorów na doroczne „Dni Pola” które odbędą się 22 czerwca 2017 roku. Tegoroczne obchody odbywać będą się w naszym województwie w gospodarstwie Pana Bogdana Rataja – ROLPOL ŁĘCZYNA gm. Stara Dąbrowa.   Z poważaniem Edward Szczepanik Prezes Zarządu


cena

 

CENA ZA BURAKI NA 2018 ROK

Dnia 15 grudnia 2017 roku Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego działająca przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. podpisała z Zarządem Spółki uzgodniła treść umowy kontraktacyjnej i cenę za buraki cukrowe na rok 2018  jak poniżej: 1. Dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% nie mniej niż równowartość w złotych 26,29 euro netto za 1 tonę. 2.Dla buraków nadwyżkowych cena […]


pryzma

 

ZABEZPIECZANIE PRYZMY

Lokalizacja i parametry prawidłowej pryzmy: pryzmy sypiemy na skraju pola wzdłuż utwardzonej drogi, miejsce składowania wyrównane bez kolein, unikamy miejsc zagłębionych i podmokłych, nie sypiemy pryzm przy drzewach, słupach i liniach energetycznych, szerokość pryzmy nie większa niż szerokość robocza ładowarki, pryzmy foremne o wyrównanej powierzchni, buraki kopiemy i składamy w pryzmie min. 3 – 5 […]


chwast

 

WTÓRNE ZACHWASZCZENIE

Na plantacjach buraka cukrowego może pojawić się wtórne zachwaszczenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być następujące czynniki: – późne siewy buraków – nierównomierne wschody – uproszczona agrotechnika – niewłaściwy dobór herbicydów – zły stan pogody w okresie wegetacji To zjawisko może spowodować obniżenie plonu buraków, pogorszenie jakości korzeni, utrudnienia wykopków, zwiększenie „banku” nasion chwastów w […]


pole

 

ZALECENIA POLOWE

SZANOWNI PLANTATORZY Proszę zwrócić uwagę na stopień porażenia plantacji chwościkiem. Zaleca się również selektywne usuwanie burakochwastów na plantacjach.