Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie  Tel/fax (091) 484 46 51 |  Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

Obrazek

KONTRAKTACJA NA ROK 2019

W dniu 5 grudnia 2018 roku Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej w porozumieniu z Zarządem Krajowej Spółki Cukrowej S.A. buraków przyjęła cenę 26,29 Euro za tonę kontraktowanych w 2019 roku wraz z ceną 40 zł za tonę fizycznych buraków nadwyżkowych.

 

Opracował;

Zbigniew Tarnowski

UZNANIE SUSZY W BURAKACH CUKROWYCH

W wyniku intensywnych działań Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego IUNG                     w Puławach w opublikowanym 13 Raporcie (21.VIII-20.IX) uznał suszę w uprawach buraka cukrowego  w naszym województwie. W związku z powyższym plantatorzy, którzy mają przez Komisje Gminne oszacowane buraki cukrowe mogą ubiegać się o pomoc finansową […]

Walny Zjazd Delegatów OZPBC

W dniu 12 września w Kobylance odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OZPBC Szczecin. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 2016-2018 przedstawił delegatom Prezes Zarządu Edward Szczepanik. W dyskusji nad sprawozdaniem bardzo dużo czasu poświęcono problemom tegorocznej suszy i ocenie jej wpływu na plony buraków cukrowych. Delegaci negatywnie ocenili sposób szacowania, który nie uwzględnia w/g IUNG […]

pryzma

ZABEZPIECZANIE PRYZMY

Lokalizacja i parametry prawidłowej pryzmy: pryzmy sypiemy na skraju pola wzdłuż utwardzonej drogi, miejsce składowania wyrównane bez kolein, unikamy miejsc zagłębionych i podmokłych, nie sypiemy pryzm przy drzewach, słupach i liniach energetycznych, szerokość pryzmy nie większa niż szerokość robocza ładowarki, pryzmy foremne o wyrównanej powierzchni, buraki kopiemy i składamy w pryzmie min. 3 – 5 […]

chwast

WTÓRNE ZACHWASZCZENIE

Na plantacjach buraka cukrowego może pojawić się wtórne zachwaszczenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być następujące czynniki: – późne siewy buraków – nierównomierne wschody – uproszczona agrotechnika – niewłaściwy dobór herbicydów – zły stan pogody w okresie wegetacji To zjawisko może spowodować obniżenie plonu buraków, pogorszenie jakości korzeni, utrudnienia wykopków, zwiększenie „banku” nasion chwastów w […]