Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie  Tel/fax (091) 484 46 51 |  Pn. - Pt. 7.30 - 15.30

UZNANIE SUSZY W BURAKACH CUKROWYCH

W wyniku intensywnych działań Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego IUNG                     w Puławach w opublikowanym 13 Raporcie (21.VIII-20.IX) uznał suszę w uprawach buraka cukrowego  w naszym województwie. W związku z powyższym plantatorzy, którzy mają przez Komisje Gminne oszacowane buraki cukrowe mogą ubiegać się o pomoc finansową […]

Walny Zjazd Delegatów OZPBC

W dniu 12 września w Kobylance odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OZPBC Szczecin. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 2016-2018 przedstawił delegatom Prezes Zarządu Edward Szczepanik. W dyskusji nad sprawozdaniem bardzo dużo czasu poświęcono problemom tegorocznej suszy i ocenie jej wpływu na plony buraków cukrowych. Delegaci negatywnie ocenili sposób szacowania, który nie uwzględnia w/g IUNG […]

IMG_0248

Targi Rolne Barzkowice 2018

W dniach 07-09.09.2018 odbyły się tradycyjne Targi Rolne Barzkowice. Związek uczestniczył w targach eksponując swoje stoisko. Plantatorzy i rolnicy licznie odwiedzali stoisko OZPBC. Główne tematy poruszane w rozmowach z plantatorami dotyczyły suszy, ceny za buraki w roku 2019. Pytano również o możliwość kontraktacji buraków cukrowych w roku 2019 oraz możliwości zakupu wysłodek buraczanych.

pryzma

ZABEZPIECZANIE PRYZMY

Lokalizacja i parametry prawidłowej pryzmy: pryzmy sypiemy na skraju pola wzdłuż utwardzonej drogi, miejsce składowania wyrównane bez kolein, unikamy miejsc zagłębionych i podmokłych, nie sypiemy pryzm przy drzewach, słupach i liniach energetycznych, szerokość pryzmy nie większa niż szerokość robocza ładowarki, pryzmy foremne o wyrównanej powierzchni, buraki kopiemy i składamy w pryzmie min. 3 – 5 […]

chwast

WTÓRNE ZACHWASZCZENIE

Na plantacjach buraka cukrowego może pojawić się wtórne zachwaszczenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być następujące czynniki: – późne siewy buraków – nierównomierne wschody – uproszczona agrotechnika – niewłaściwy dobór herbicydów – zły stan pogody w okresie wegetacji To zjawisko może spowodować obniżenie plonu buraków, pogorszenie jakości korzeni, utrudnienia wykopków, zwiększenie „banku” nasion chwastów w […]